bad credit loans
loans for bad credit
installment loans
Előzmények

Meghívjuk látogassa meg Tárlatunkat!

Az alkotások erdélyi, pártiumi és bánsági magyar képzőművészek,főleg XX.  századi alkotásai.
Törekvésünk, hogy az alkotások megtalálják megbecsült helyüket magán vagy közgyűjteményekben, alkotók pedig kerüljenek be a Magyar művészettörténeti kataszterbe. Követendő példával szolgál számunkra is a Kárpátmedencében megfogyatkozott németek kultúrtörténetének ápolása. Regensburgban az erdélyi szászoknak, ˝Ostdeutsche Galerie” és Ulmban a Dunai svábokban tartanak fenn Múzeumot. Elképzelhető hogy a magyar kultúrpolitika felismeri, hogy a határokon túl is születnek magyar képzőművészeti értékek, az arra érdemes alkotásokat a magyar megyei múzeumok is gyüjtsék.

Eddig több alkotást helyeztünk el véglegesen a Magyar Nemzeti Galériában és más Múzeumokban. 2015-ben a Magyar Nemzeti Galériában kiállítást mutattak be művészekröl köztük olyan neves művészekről,mint a temesvári Gallas Nándor(1893-1949)Podlipni Gyula(1898-1995) és (Jecza Péter (1939-2009).Az aradi Hajós Imre(1905-1977),A nagyváradi Tibor Ernő (1885-1945)festő és Fekete józse,(1903-1979) Balog Péter(1920-1992) hires szobrászművészek A nagybányai Ziffer Sándor (1880-1962) Nagy oszkár Várhelyi Imola (1928 ) és Véső Gusztáv (1932) Dudás Gyula (1927-2014) Kozma István (1927) Kolozsvárról Mohí Sándor (1902-2002 ) Miklósi Gábor (1912-2002) a tordai Nagy Albert(1902-1970) A marosvásárhelyi kitünű grafokus és festő Zsigmond Attila (1927-2000)A székellyek nagy számban képviselték szülőfölgyüket,Nagy Imre Csíkszeredából(1893-1976)Páll lajos Korondról (1938-2011) Benczédi Sándor, a kivételes tehetségű szobrászmüvész,Gaál András(1936)Csikszeredai festőművészt több éve már a pannonhalmi lankás dombok festője nem esett még szó a Szengyörgyiekről a kovásznaikról,Hervai Zoltán(1919-2003) kitűnő alkotásairól vált hiressé Gazdáné Olasz Ella textil művészről.Plugor Sándor(1940-2004),nagy tehetségét,a grafikában és a festőművészetben mutatta be. Kézdivásárhely ott találjok a korszak legjobb szobrászművészét Vetró Andrást(1948),különös technikát alkalmazó Kosztándi Jenő,(1930)festőművészt. Akik a nyájtól messzebbre sodrodtak,A zsilvölgyi művésztelep tehetséges pionérjai Telmann József grafikus és szobrász(1923-1998),Mátyás József(1930-2005) Déván folytatta kiválló művész tehetségét,Fodor Kálmán(1929-1980) is elhagyta Zsilvölgyét és haza ment Szatmárba,Sárközre több tehetséges munkát hagyott maga után.A neves csángó festő Antal Imre(1944)Gyimesközéplokkon, él az már a nagy hegy túloldalán van.Tudjuk,az idő nem állt meg,az új generáció ,megteremti a maga világát,hogyha hasznukra lehetünk azt szívessen tesszük. A www.virtualistárlat.hu honlapon helyt adunk (díj mentesen) müvészetük a bemutatására kiállításra. A "Diszkució" és a "Discutie ro " menű ponttoknál elérhető cikkek,magyar vagy román nyelven, hasznossak lehetnek a magyarországiak, de jó ha a románok is értik a kissebségben élők gondját, baját. Szeretnénk ha minél többen bekapcsolódnátok a"Diszkúció"-ba

Szalma György

vagy a l 18
 

Honlapkészítés: Adrius Web Team